Kvalitetno knjigovodstvo je osnova uspeha, a dobar knjigovođa
je najbolji savetnik.

Ocean Accounting kompanija

Kompanija Ocean Accounting doo obavlja kompletne knjigovodstvene usluge, od vođenja poslovnih knjiga, poreske evidencije, obračuna poreskih obaveza, obračuna zarada i naknada zarada kao i sve druge usluge koje su potrebne i neophodne za redovno i kvalitetno poslovanje, uz poštovanje i primenu zakonskih, profesionalnih i internih regulativa. Naš tim je skup obrazovanih, posvećenih i proaktivnih profesionalaca, okrenutih ka stabilnom i dugoročnom rastu i razvoju.

Odgovornosti prema klijentima i njihovim potrebama nam nalaže najviše standarde kvalitetne i ažurne usluge. Za nas je svaki klijent podjednako važan i svaki naš angažman se zasniva na individualnom dogovoru sa klijentom, a bazira se na obliku organizovanja klijenta, vlasničke strukture, veličine privrednog društva, obimu dokumentacije i mestu obrade podataka.

Kroz razgovor sa klijentima dolazimo do informacija o njihovim potrebama i željama kako bismo ustanovili najoptimalnije procese prikupljanja, obrade i analize dokumentacije i podataka, kao i koje su  obaveze naručioca i izvršioca posla. Pružamo pomoć u prvim koracima poslovanja i preuzimamo na sebe komplikovane procedure osnivanja preduzeća, i savetodavno pomažemo u postavljanju novih kompanija „na noge“. Diskrecija i delikatno ophođenje sa poverljivim informacijama su u našem poslu imperativ, te od samog starta sa klijentima gradimo partnerski odnos, zasnovan na poverenju.