Poslovne knjige za privredna društva

Kompanija Ocean Accounting vodi poslovne knjige za privredna društva prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji, koristeći odgovarajući knjigovdstveni softver.

Poslovne knjige za privredna društva Ocean Accounting sa svakim klijentom zaključuje Ugovor o vršenju knjigovodstvenih usluga uz preciziranje ugovornih obaveza. Saradnja se odvija primopredajom dokumentacije i stalnom komunikacijom. Po prijemu dokumentacije, prikupljeni dokumenti se proveravaju i klasifikuju prema poslovnim događajima. Promene se evidentiraju hronološki za poreski period na koji se odnose. Na osnovu evidentiranih promena, sastavljaju se izveštaji o ostvarenom finansijskom rezultatu.